אוגדן הנחיות וטפסים להנחות ארנונה 2019

                                                                LOGO.JPG                                    

מחלקת הגביה

מחלקת הגביה עם הפנים לתושב

מידע לתושב לקראת הגשת בקשות להנחה בארנונה 2019

תושבים יקרים!

בימים אלו אנו מתחילים לטפל בבקשות להנחה לשנת 2019. לשם כך, חשוב להתארגן בצורה מסודרת ומוקדמת. להלן עיקרי ההטבות, בתקווה שנוכל להעניק לתושבים את השירות הטוב, המקצועי והמהיר ביותר.

 • במטרה לייעל את השירות, יש להגיש את הבקשה כשהיא מלאה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים. כך נוכל להעניק שירות מהיר, מקצועי ויעיל עד לאישור ההנחה.
 • פריסת התשלומים לאחר אישור ההנחה היא עד לסוף שנת הכספים 2019.

זכרו! מועד הגשת הבקשות הינו עד לתאריך כ"ה ניסן תשע"ט 30/4/2019. בקשה שתוגש לאחר מועד זה תאושר מיום הגשתה ואילך.

ערוצי הגשת הבקשה:

במסגרת שיפור השירות, ניתן להגיש את הבקשה להנחה באחת מן האפשרויות הבאות:

 

 1. קביעת תור בטלפון 073-2805777 לקבלת שירות אישי במחלקת הגביה, במועד הנוח לך וללא המתנה בתור.
 2. הגשת הבקשה ישירות למחלקה בשעות קבלת קהל והמתנה בתור בהתאם לנוכחות הקהל במחלקה.

לתשומת ליבכם, גם השנה ניתן לבחור בין חישוב ההכנסה לשכיר לפי חודשים 10-11-12/2018 או לפי ממוצע שנתי. את הבחירה בין שתי האפשרויות יש לסמן טרם הגשת הבקשה

לתועלת מבקשי ההנחות אנו מציגים את רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • טופס בקשה (ניתן לקבל במחלקת הגבייה, רחוב שמעיה 19 קומה 1 ובעמדת המודיעין בכניסה לבניין העירייה ברח' נסים גאון 1)
 • צילום תעודת זהות + ספח של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.
 • אישורי ביטוח לאומי מקוריים של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18:
  • תקופות עבודה
  • אישור מעמד/תמצית נתונים ביטוח וגביה (בעמדות הביטוח הלאומי נמצא ב"אפשרויות נוספות")
  • אישור זכאות שנתי לשנת 2018 (בעמדות הביטוח הלאומי נמצא ב"אפשרויות נוספות").
  • מקבלי קצבאות מביטוח לאומי: אישור ביטוח לאומי על גובה הקצבה, כולל פירוט גובה הקצבה בכל חודש בשנת 2018.
 • שוכר יצרף:
  • חוזה שכירות עדכני תקף ל-12 חודשים לפחות, הכולל תאריכי התחלה וסיום של השכירות.
  • צילום ת.ז. של המשכיר והשוכר.
 • אישורי הכנסה:
  • אברך: אישור לימודים מקורי מהכולל, עם פירוט שעות הלימודים וגובה המלגה לחודשים 10-11-12/2018 (למבקשים הנחה בחישוב שנתי יש להגיש אישורים לכל שנת 2018). האישור צריך להיות תואם למופיע בטופס "תקופות עיסוק" של ביטוח לאומי. אברכים שלומדים בכוללים המסונפים לרשת ארצית עליהם להביא אישור מהכולל המדווח למשרד הדתות.
  • שכיר: תלושי שכר לחודשים 10-11-12/2018 חתומים ומוחתמים בחותמת מקורית של המעסיק. במקרה של תשלומי הפרשים בחודשים הנ"ל, יש לצרף אישור מעסיק על גובה ההפרשים ועבור אילו חודשים שולמו. (למבקשים הנחה בחישוב שנתי יש להגיש תלושים לכל שנת 2018).
  • עצמאי: שומת מס מקורית לשנת 2017. במידה ומוגש תקציר שומה, יש להחתימו בחותמת פקיד שומה של מס הכנסה.

   עצמאי אשר הקים את העסק במהלך שנת 2018, עליו להגיש דו"ח רווח והפסד לשנת 2018, חתום בחותמת "נתקבל" של מס הכנסה. לא התקבלו דוחו"ת ללא חותמת "נתקבל".
  • מקבלי החזרי שכירות, הבטחת הכנסה ו/או כל קצבה אחרת יגישו אישור מהגורם המעניק את הקצבה על גובה הקצבה בשנת 2018.
  • כל מסמך המעיד על הכנסה מכל מקור שהוא.

לנוחותכם, מצורפת טבלת ההכנסות שפרסם משרד הפנים, לצורך חישוב גובה ההנחה.

הסכומים המופיעים בטבלה הינם ברוטו וכוללים כל הכנסה מכל מקור שהוא.

מוקד התורים להגשת בקשות להנחה: 073-2805777

תושב שיגיע למחלקה ללא קביעת תור מראש יתקבל על בסיס מקום פנוי

בברכה,

משה סעדוןישראל פרוש
המפקח על הגביהראש העיר
תאריך עדכון אחרון: 12/02/2020 12:04