אוגדן הנחיות וטפסים להנחות ארנונה 2022

​​             

בס"ד

מידע לתושב לקראת הגשת בקשות להנחה בארנונה 2022

תושבים יקרים!

בימים אלו אנו במחלקת הכנסות מתחילים לטפל בבקשות להנחה לשנת 2022. לשם כך, חשוב להתארגן בצורה מסודרת ומוקדמת. להלן עיקרי ההנחיות, בתקווה שנוכל להעניק לתושבים את השירות הטוב, המקצועי והמהיר ביותר.

 • במטרה לייעל את השירות, יש להגיש את הבקשה כשהיא מלאה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים. כך נוכל להעניק שירות מהיר, מקצועי ויעיל עד לאישור ההנחה.
 • נא לקרוא את הנדרש בפירוט, על מנת למנוע ביקורים חוזרים במחלקה. לצערנו לא נוכל לאשר הנחה במקרים של חוסר במסמכים.
 • אישור ההנחה מותנה בהסדרת התשלומים לשנת 2022 במזומן או בהוראת קבע. פריסת התשלומים לאחר אישור ההנחה היא עד לסוף שנת הכספים 2022.
 • שימו לב כי בהתאם להחלטת מועצת העיר, תושבים המשלמים בהוראת קבע קיבלו "הנחה זמנית" לגביה חלקית של תשלומי הארנונה בחודשים 1-4/2022. במידה וההנחה לא תוסדר עד סוף חודש 4/2022, תבוטל ההנחה הזמנית ויתרת התשלום תיגבה בהוראת הקבע של חודשים 5-6/2022.

זכרו! מועד הגשת הבקשות הינו עד לתאריך כ"ט ניסן תשפ"ב 30/4/2022. בקשה שתוגש לאחר מועד זה תאושר מיום הגשתה ואילך.

השנה לא ממתינים בתור!

מערכת MAST - המערכת החדשה להגשת בקשות בצורה מקוונת.

קובעים תור במערכת הממוחשבת​ או במוקד הטלפוני, מגיעים למחלקת הכנסות ומקבלים שירות במועד שנקבע לכם. קבלת קהל במחלקה בתיאום מראש בלבד.

רוצים שנגיע עד אליכם?

ניידת השירות של העירייה תגיע למספר מוקדים בעיר לקבלת מסמכים להנחה בהתאם למועדים ולשעות שתפרסם העירייה. קבלת הקהל בניידת השירות ללא תיאום מראש.

ערוצי הגשת הבקשה:

במסגרת שיפור השירות, ניתן להגיש את הבקשה להנחה באחת מן האפשרויות הבאות:

 1. הגשת בקשה דרך אתר העירייה. ניתן להיעזר בעמדות הקיוסק שהעמידה העירייה לשימוש התושבים, במיקומים הבאים:
  1. המתנ"ס העירוני, רח' רבי חייא
  2. מבנה העירייה, רח' נסים גאון 1
  3. מחלקת הכנסות, רח' שמעיה 19 (מרכז יוסף)
 2. קביעת תור במערכת הממוחשבת לחץ כאן​ או בטלפון מס' 1599500​950 לקבלת שירות אישי במחלקת הכנסות, במועד הנוח לך וללא המתנה בתור.

קבלת קהל פרונטאלית מותנית בהחלטות הממשלה ובהתאם להתפתחות מגיפת הקורונה. בכל מקרה לא תתאפשר קבלת קהל במחלקה ללא תיאום מראש.

להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • טופס בקשה (ניתן לקבל במחלקת הכנסות, רחוב שמעיה 19 קומה 1 ובעמדת המודיעין בכניסה לבניין העירייה ברח' נסים גאון 1) מצ"ב קישור להורדה
 • צילום תעודת זהות + ספח של כל המתגוררים בנכס שגילם 18 ומעלה.

מסמכי ביטוח לאומי (נדרשים עבור כל מתגורר בנכס שגילו 18 שנים ומעלה)

  1. ריכוז מידע ביטוח וגביה (דוגמה 1)
  2. אישור תקופות דיווח ומעסיקים (דוגמה 2)
  3. אישור זכאות שנתי לשנת 2021 (דוגמה 3​)

במידה ובאישור מס' 3 מופיעה קבלת גמלה (אבטלה, קצבת נכות וכדו'), יש לצרף פירוט הגמלה לפי חודש.

נתוני הכנסה:

לתשומת לב: בהתאם לתקנות, קיימת שיטת חישוב שונה לבעלי משכורת חודשית (שכיר ו/או אברך) ולעצמאיים. להלן פירוט המסמכים הנדרשים בהתאם לשיטות החישוב:

1.      שכיר:

  • תלושי שכר/אישור כולל לחודשים 10-11-12/2021 או טופס 106 (בוחרים מסלול זהה לכל המשפחה)

2.      אברך:

  • אישור הכנסה מכולל, כולל פירוט לחודשים 10-11-12/2021 או אישור לכל שנת 2021 (במידה ובוחרים מסלול שנתי).

נתוני מקומות העבודה ו/או הלימודים צריכים להיות תואמים למופיע בטופס "תקופות דיווח מעסיקים" של ביטוח לאומי.

3.      במידה ואחד מבני הזוג עצמאי:

  1. שומת מס מקורית לשנת 2020. במידה ומוגש תקציר שומה עליו להיות חתום ע"י פקיד שומה (לא תתקבל שומה חתומה ע"י רו"ח)
 • במידה ואחד מבני הזוג עצמאי, אין צורך להגיש תלושי שכר של בן הזוג השכיר.
 • במידה ואחד מבני הזוג עצמאי והבעל אברך, יש צורך להגיש אישור כולל

הכנסות נוספות:

 1. במידה ונתקבלו דמי לידה, יש לצרף אישור ביטוח לאומי הכולל פירוט תאריכי חופשת הלידה וסכום הגמלה ברוטו. האישור נשלח מהביטוח הלאומי עם אישור דמי הלידה. לא ניתן להוציא העתק בעמדות שמחוץ לסניפים, אלא רק באתר האינטרנט או בסניפי הביטוח הלאומי (דוגמה 4).
 2. מקבלי סיוע בשכר דירה, הבטחת הכנסה ו/או כל קצבה אחרת יגישו אישור מהגורם המעניק את הקצבה על גובה הקצבה בשנת 2021.
 3. הורה יחיד שבמשמורתו ילדים קטינים, עליו לצרף הסכם גירושין הכולל את סכום המזונות.
 4. כל מסמך המעיד על הכנסה בשנת 2021 מכל מקור שהוא.
 5. על פי שיקולי המחלקה, ייתכן והמבקש יידרש להציג דפי חשבון בנק.​

שוכר יצרף:

 • חוזה שכירות עדכני תקף ל-12 חודשים לפחות, הכולל תאריכי התחלה וסיום של השכירות.
 • צילום ת.ז. של המשכיר והשוכר.
 • ההנחה תינתן עד לתום תקופת השכירות. במקרה של חידוש חוזה או חתימה על חוזה חדש, יש להציג אותו במחלקה בסמוך למועד החתימה.

 

לנוחותכם, מצורפת טבלת ההכנסות שפרסם משרד הפנים, לצורך חישוב גובה ההנחה.

הסכומים המופיעים בטבלה הינם ברוטו וכוללים כל הכנסה מכל מקור שהוא.

מצ"ב טבלת ההנחות לשנת 2022

מוקד התורים להגשת בקשות להנחה:

 • מערכת MAST - המערכת החדשה להגשת בקשות בצורה מקוונת
 • לזימון תור במערכת המקוונת לחץ​ כאן​
 • בטלפון 1599-500-950 שימו לב למספר החדש


קבעתם תור? אנא הגיעו בזמן שנקבע.

שימו לב: לכל תושב הוקצו 20 דקות במטרה לתת שירות מיטבי. לצערינו לא נוכל לקבל תושב שלא הגיע בזמן והוא יצטרך לקבוע תור חדש.

בברכה,

מחלקת הכנסות


תאריך עדכון אחרון: 31/03/2022 14:51