ועדות העירייה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהיו"ר הועדהפרוטוקולים והחלטותחברי ועדהכפתור לפרטים נוספים
ועדת השלושה   פתח מידע נוסףועדת השלושהועדת השלושה
ועדת הנהלהישראל פרוש  פתח מידע נוסףועדת הנהלהועדת הנהלה
ועדת הנחותפנחס גרוס 
 • מ"מ יו"ר הועדה, חנן זיגדון
 • חבר ועדה, איסר שפירא
 • יועמ"ש, עו"ד ניסים לוי
פתח מידע נוסףועדת הנחותועדת הנחות
חברי ועדה
 • מ"מ יו"ר הועדה, חנן זיגדון
 • חבר ועדה, איסר שפירא
 • יועמ"ש, עו"ד ניסים לוי
ועדת ערר   פתח מידע נוסףועדת עררועדת ערר
ועדת כספיםצוריאל קריספללחץ כאן
 • דב אשר, מ"מ יו"ר הועדה
 • בן ציון סימן טוב, חבר ועדה
 • אורן מזרחי, חבר ועדה
 • אברהם שטרן, חבר ועדה
 • איסר שפירא, חבר ועדה
 • שי נתן, חבר ועדה
 • אברהם דיין, חבר ועדה
 • ברק צברי, חבר ועדה
פתח מידע נוסףועדת כספיםועדת כספים
חברי ועדה
 • דב אשר, מ"מ יו"ר הועדה
 • בן ציון סימן טוב, חבר ועדה
 • אורן מזרחי, חבר ועדה
 • אברהם שטרן, חבר ועדה
 • איסר שפירא, חבר ועדה
 • שי נתן, חבר ועדה
 • אברהם דיין, חבר ועדה
 • ברק צברי, חבר ועדה
ועדת מכרזיםמשה ברדוגולחץ כאן
 • דב אשר, מ"מ יו"ר הועדה 
 • יונתן אליאסי, חבר ועדה
 • אליהו קרעי, חבר ועדה 
 • פנחס גרוס, חבר ועדה
 • אברהם שטרן, חבר ועדה
 • צוריאל קריספל, חבר ועדה
 • אברהם דיין, חבר ועדה
 • ברק צברי, חבר ועדה
פתח מידע נוסףועדת מכרזיםועדת מכרזים
חברי ועדה
 • דב אשר, מ"מ יו"ר הועדה 
 • יונתן אליאסי, חבר ועדה
 • אליהו קרעי, חבר ועדה 
 • פנחס גרוס, חבר ועדה
 • אברהם שטרן, חבר ועדה
 • צוריאל קריספל, חבר ועדה
 • אברהם דיין, חבר ועדה
 • ברק צברי, חבר ועדה
ועדת ביקורת   פתח מידע נוסףועדת ביקורתועדת ביקורת
ועדת בטחון   פתח מידע נוסףועדת בטחוןועדת בטחון
ועדה לתכנון ובניהישראל פרוש  פתח מידע נוסףועדה לתכנון ובניהועדה לתכנון ובניה
ועדת חינוךישראל פרושלחץ כאן
 • צוות מקועי
פתח מידע נוסףועדת חינוךועדת חינוך
חברי ועדה
 • צוות מקועי
ועדה מייעצת הקצאות   פתח מידע נוסףועדה מייעצת הקצאותועדה מייעצת הקצאות
ועדת מכרזים למינוי בכירים  
 • צוות מקצועי
 • נציג משרד ממשלתי
פתח מידע נוסףועדת מכרזים למינוי בכיריםועדת מכרזים למינוי בכירים
חברי ועדה
 • צוות מקצועי
 • נציג משרד ממשלתי
ועדת רווחה   פתח מידע נוסףועדת רווחהועדת רווחה
הועדה למיגור אלימות   פתח מידע נוסףהועדה למיגור אלימותהועדה למיגור אלימות
ועדה לקידום מעמד הילד לחץ כאן פתח מידע נוסףועדה לקידום מעמד הילדועדה לקידום מעמד הילד
ועדה למאבק בנגע סמים לחץ כאן פתח מידע נוסףועדה למאבק בנגע סמיםועדה למאבק בנגע סמים
ועדה לקליטת עליה לחץ כאן פתח מידע נוסףועדה לקליטת עליהועדה לקליטת עליה
ועדה להנצחת זכר נרצחי פעולות טרור   פתח מידע נוסףועדה להנצחת זכר נרצחי פעולות טרורועדה להנצחת זכר נרצחי פעולות טרור
ועדת תחבורה   פתח מידע נוסףועדת תחבורהועדת תחבורה
ועדת איכות הסביבה לחץ כאן פתח מידע נוסףועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה
ועדת בטיחות בדרכיםישראל פרושלחץ כאן פתח מידע נוסףועדת בטיחות בדרכיםועדת בטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון: 24/01/2021 13:37