תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

מצ"ב התוכנית השנתית לשנת 2020​

תאריך עדכון אחרון: 19/01/2021 23:50