חופש המידע

עיריית אלעד פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999.
תכליתו של החוק להנהיג בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולות הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים בכדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.
בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד.​

תאריך עדכון אחרון: 18/01/2021 16:31