פרוטוקולי ועדות העירייה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהתאריךפרוטוקול
ועדת איכות הסביבה
27/05/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2021
ועדת תמיכות
08/02/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 8.2.2021ועדת תמיכות2021
ועדת תמיכות
08/02/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 8.2.2021ועדת תמיכות2021
ועדת תמיכות
12/03/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 12.3.2020ועדת תמיכות2020
ועדת תמיכות
12/03/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 12.3.2020ועדת תמיכות2020
ועדת חינוך
19/12/2019
פרוטוקול ועדת חינוך 1/19ועדת חינוך2019
ועדת מכרזים
18/12/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים 12/19ועדת מכרזים2019
ועדה לקידום מעמד הילד
15/12/2019
פרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד 1.19ועדה לקידום מעמד הילד2019
ועדת תמיכות
15/12/2019
פרוטוקול ועדה לקליטת עליה 1/19ועדת תמיכות2019
ועדת איכות הסביבה
15/11/2019
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1/19ועדת איכות הסביבה2019
ועדת בטיחות בדרכים
31/07/2019
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 1/19ועדת בטיחות בדרכים2019
ועדת מכרזים
26/05/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים 4/19ועדת מכרזים2019
ועדת כספים
04/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים 1/19ועדת כספים2019
ועדת תמיכות
31/12/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 12/18ועדת תמיכות2018
ועדת מכרזים
24/12/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 7/18ועדת מכרזים2018
ועדת כספים
23/12/2018
פרוטוקול ועדת כספים 6/18ועדת כספים2018
ועדת מכרזים
06/09/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 6/18ועדת מכרזים2018
ועדת כספים
06/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים 1/18ועדת כספים2018
ועדת מכרזים
02/08/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 5/18ועדת מכרזים2018
ועדת כספים
06/06/2018
פרוטוקול ועדת כספים 4/18ועדת כספים2018
ועדת מכרזים
10/05/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 4/18ועדת מכרזים2018
ועדת מכרזים
02/05/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 3/18ועדת מכרזים2018
ועדת כספים
15/04/2018
פרוטוקול ועדת כספים 2/18ועדת כספים2018
ועדת מכרזים
25/03/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 2/18ועדת מכרזים2018
ועדת מכרזים
11/03/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים 1/18 ועדת מכרזים2018
ועדת שלושה
25/01/2018
התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב ועדת שלושה2018
ועדת איכות הסביבה
21/12/2017
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1/17ועדת איכות הסביבה2017
ועדת כספים
21/12/2017
פרוטוקול ועדת כספים 13/17ועדת כספים2017
ועדה למיגור אלימות
05/11/2017
פרוטוקול ועדת למיגור האלימות 1/17ועדה למיגור אלימות2017
ועדה למאבק בסמים
05/11/2017
פרוטוקול ועדת למאבק בסמים 1/17ועדה למאבק בסמים2017
תאריך עדכון אחרון: 21/01/2021 17:51