דוח הממונה על העמדת מידע לציבור עיריית אלעד 2019

מידע אודות בקשות:  


מספר  
אחוזים  
​1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש
​14
​ 73.7%
​2.  הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
​0
​ 0.0%
​3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 
​1
​5.3%
​4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 
​0
​ 0.0%
​5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 
​1
​5.3%
​6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים
​3
​15.8%
סה"כ 
​19
​100%


מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו  

סך הבקשות הרלוונטיות  16

זמן הטיפול במספר באחוזים  
עד 15 יום  2  12.5%
בין  16 ל-30 יום   7  43.8%
בין 31 ל-60 יום   7  43.8%
בין 61 ל-120 יום ​0  0.0%
מעל 120 יום ​0  0.0%
סה"כ ​16100%

סך האגרות שנגבו בשנה זו: 100

מידע אודות בקשות שסורבו:

סך הבקשות שסורבו: 1

העילה מספר​באחוזים
​8(1) - הקצאת משאבים ​0​0.0%
(2) - נוצר לפני 7 שנים​0​0.0%
​8(3) - לא ניתן לאתר​0​0.0%
​8(4) - המידע פורסם ​0​0.0%
8​(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת​0​0.0%
​9(א()1) - פגיעה בבטחון​0​0.0%
​9(א()2) - צו ​0​0.0%
​9(א()3) - פגיעה בפרטיות ​1100.0%
​9(א()4) איסור על פי דין ​0​0.0%
​9(ב()1) - שיבוש תפקוד הרשות​0​0.0%
​9(ב()2) - מדיניות בעיצוב ​0​0.0%
​9(ב()3) - משא ומתן ​0​0.0%
​9(ב()4) - דיונים פנימיים ​0​0.0%
​9(ב()5) - ניהול פנימי ​0​0.0%
​9(ב()6) - סוד מסחרי ​0​0.0%
​9(ב()7) - תנאי לאי מסירה​0​0.0%
​9(ב()8) - רשות אכיפה​0​0.0%
​9(ב()9)- משמעת ​0​0.0%
​9(ב()10)- פרטיות הנפטר​0​0.0%
​14- החוק אינו חל​0​0.0%
סה"כ​1​100.0%
תאריך עדכון אחרון: 18/01/2021 14:29