טלפונים בעירייה

  
  
  
  
פרוש ישראלראש העיר03-9078112elad@elad.muni.il
אמיתי מניעוזר ראש העיר039078102elad@elad.muni.il
שי נתןמנכ"ל העירייה03-9078174shay@elad.muni.il
לוריא חייםדוברות העירייה039078708elad@elad.muni.il
ברכר נחוםגזבר039078106nachumb@elad.muni.il
לוי ניסיםיועץ משפטי039078704nisiml@elad.muni.il
איזק לוימנהל אגף שפ"ע039078718yeuditk@elad.muni.il
וגנר מירימנהלת משאבי אנוש039078166miriw@elad.muni.il
מזרחי יוכימנהלת מחלקת מכרזים039078109yochim@elad.muni.il
שוקר שריתחוזים וביטוחים039078163sarit@elad.muni.il
מרדכי בארימנהל אגף חינוך03-9078128Mordechaib@elad.muni.il
אינה קיסילנקומהנדסת העיר039078119ineak@elad.muni.il
סעדון משהמפקח גבייה039078141MOSHES@elad.muni.il
בן סימון חנהשומה039078124hanab@elad.muni.il
שטרן אפימנהל מוקד ויחידת אכיפה036229049efis@elad.muni.il
כהן תומרמנהל שירותי דת ויו"ר ועד העובדים039078161tomerc@elad.muni.il
חיים רוזנפלדמנהל פניות הציבור039078102Chaimr@elad.muni.il
ליבנת לבינשטיין מנהלת אגף לשירותים חברתיים03-9078181livnatl@elad.muni.il
שטיגליץ ברקמנהל מחלקת תרבות וספורט037948615baraks@elad.muni.il
שמעון רביבמבקר039078713ravivs@elad.muni.il
יחיקם גמליאלמנהל אגף נוער צעירים וקהילה03-9078712yechikamg@elad.muni.il
אברהם אלעלמנהל מחלקת ביטחון ובטיחות03-6229046avrahame@elad.muni.il
איציק אדרימנהל שיטור עירוני ויחדת האכיפה03-9749028itzike@elad.muni.il
בועז דוכאןטאבו והשבחה 03-9739500 boazd@elad.muni.il
ישעיה שטרןמבנה ציבור 03-9078725mivneyz@elad.muni.il
איציק חדדמנהל  האתר03-9078136itzikh@elad.muni.il
יעל סעדיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה03-9078168yaels@elad.muni.il
תאריך עדכון אחרון: 14/08/2022 18:30