חוק חופש המידע

במסגרת חוק חופש המידע ​התשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע התשנ"ת 1999 ניתנת האפשרות לכל תושב ואזרח לקבל מידע מהרשות הציבורית בהתאם להוראות החוק
איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
 
איזה מידע לא?
מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם.
מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין).
מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.
מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה.
מידע אשר לא ניתן לאתרו.
מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב.
מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

קבלת המידע מתאפשרת באמצעות פניה בכתב לממונה חוק חופש המידע ברשות באמצעות הדואר לכתובת: רח' ניסים גאון 1 אלעד.

לפניה יש לצרף קבלה בדבר תשלום אגרת בקשה .


הגשת פניות  

את הפניות בדבר  חוק חופש המידע יש לשלוח:

ל​ממונה חופש המידע מר נחום ברכר
כתובת: רח' ניסים גאון 1 אלעד
טלפון: 03-9078111
פקס: 03-9078705
דוא"ל:  nachumb@elad.muni.il

לידיעתך, ניתן לעיין בהנחיות המינהליות ע"פ חוק  הגנת הפרטיות בכתובת ניסים גאון 1, אלעד.

פרסום הקצאות ברשות

 • ספר הקצאות בית כנסת​​

  זמני קבלת קהל מחלקת גבייה

  יום א'        בין השעות     13.00-16.00
  יום בי        בין השעות     08.30-12.30  
  יום ג'        בין השעות     08.30-12.00  |  אחה"צ   15.00-18.00
  יום ד'       אין קבלת קהל
  יום ה'       בין השעות      08.30-12.30​​


תאריך עדכון אחרון: 16/08/2022 17:02