מכרזים

לצפייה בארכיון מכרזים

  
  
  
  
06/09/2022למתן שירותי פיקוח עליון, על עבודות הפיתוח, בקרה ותקציבית, טיב ביצוע ותאום עם חברות מנהלות של הסכם הגג, בעיר אלעד13.2223/10/2022
28/08/2022תכנון וביצוע – מוסד חינוכי12.2223/10/2022
תאריך עדכון אחרון: 24/01/2021 14:58