הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנון וביצוע – מוסד חינוכי

מספר מכרז:12.22
תאריך פרסום:28/08/2022
תאריך אחרון להגשה:23/10/2022
קישור למכרז:תכנון וביצוע – מוסד חינוכי

מכרז פומבי מס' 12/22
תכנון וביצוע – מוסד חינוכי

רכישת המכרז: באתר הרשות או במחלקת גזברות, רחוב ניסים גאון 1, אלעד
בין השעות 9:00-14:00,  עלות המכרז 1000 ₪ , יש לשלוח העתק קבלה עם פרטי איש קשר למייל
m@elad.muni.il

מפגש קבלנים  יערך ביום ראשון  , 11.9.22 בשעה 12:00, במשרדי העירייה, רחוב ניסים גאון 1, אלעד. המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז .

מועד אחרון להגשת הצעות: יום ראשון  23.10.22 בשעה 12:00 במחלקת רכש ומכרזים,
רח' ניסים גאון 1 אלעד.

הבהרות ועדכונים יפורסמו באתר הרשות. ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים באתר העירייה.
טלפון ברשות: 03-9078707שתף מישהו?

שירותים בקליק