מכירת חמץ

למכירת חמץ מקוונת "לשכת המרא דאתרא הגר"מ מלכא שליט"א"  לחץ כאן


למכירת חמץ  "לשכת המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א" 

יש למלא את השטרות הבאים:

שטר מכירת חמץ רגיל הרב גרוסמן

שטר מכירת חמץ שליח הרב גרוסמן

את השטרות המלאים ניתן לשלוח חזרה אך ורק למייל b.d.z.elad@gmail.com

או לפקס: 03-9369453 עד ליום שלישי י"ג ניסן בשעה 12:00 בלבד.


תאריך עדכון אחרון: 02/04/2020 13:29