יחידת אכיפה

עיריית אלעד ממליצה לשלם במועד כל חיוב ותשלום שכן, עפ"י חוק נדרשת העירייה לגבות חובותיה עפ"י חוק .

העיריה מפעיליה יחידת אכיפה אשר פועלות בדרך משפטית ומינהלית לגביית החובות.

תאריך עדכון אחרון: 11/08/2016 17:07