ועדות זכאות ואפיון

​​​מהי ועדת זכאות ואפיון?

הועדות נועדו לקבוע את זכאותם של הילדים לשירותי חינוך מיוחדים, אפיון הילדים  והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים.

הועדה קובעת:

 • האם התלמיד זכאי לשירותי חינוך מיוחדים.
 • מהי רמת התפקוד של תלמיד (דירוג 1 תפקוד גבוה, עד 4- תפקוד נמוך).
מהו היקף סל השירותים שיינתן.

ההורים בוחרים:

את סוג המסגרת החינוכית–פירוט בהמשך.

התלמידים המופנים לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

ילד המראה קשיים משמעותיים המשפיעים על תפקודו ביום יום, וזקוק לסיוע מיוחד או מסגרת שתתאים לקשייו. הקשיים עשויים להתבטא באחד או יותר מהתחומים הבאים: התפתחותי, שפתי, לימודי, רגשי, התנהגותי, חברתי, תקשורתי, נפשי, נכות פיזית, לקות שמיעה/ראיה.

לצורך הועדה נדרש מסמך קביל המאפיין את המוגבלות לרשימת הגורמים המאבחנים לחץ כאן​ מועד אחרון לפנייה לוועדת זכאות ואפיון:

בכל  31/3 למניינם

איך פונים לוועדה?

לתלמיד חדש במערכת החינוך (פעוט)- על ההורים להגיש בקשה בטופס מקוון המצ"ב כאן

לתלמיד ממוסד 'פטור'- על ההורים להגיש בקשה בטופס מקוון המצ"ב כאן​

לתלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל- רשמי ומוכש"ר: הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל תיעשה ע"י המסגרת החינוכית, ההפניה תתבצע רק לאחר שהמסגרת מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה (בהתאם להחלטת ועדת שילוב).

המסמכים הנדרשים:

 1. שאלון הפניה לועדת זכאות ואפיון- חתום ע"י מפקחת.
 2. טופס ויתור סודיות >> מצ"ב קישור לטופס חנ"מ ויתור סודיות.
 3. מסמך קביל - אבחנת המוגבלות של התלמיד.
 4. בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 5. מומלץ:  שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה

משתתפי הועדה:

חברי הוועדה:

 • יו"ר הועדה (משרד החינוך).
 • נציג פיקוח  (משרד החינוך).
 • נציג הרשות המקומית
 • פסיכולוג חינוכי (שפ"ח אלעד).
 • נציג הורים- הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים.

מוזמנים נוספים:

 • ההורים/אפוטרופוס של התלמיד
 • התלמיד- לפי החלטת הוריו
 • איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד.
 • לתלמידים עם מוגבלות בראיה/שמיעה- מומחה תחום מטעם המתי"א.
 • אנשי מקצוע לפי הצורך (רופא מומחה או עובד סוציאלי) לפי בקשת חברי הועדה או בקשת ההורים.

תקופת הזכאות:

ההחלטות תקפות ל- 3 שנים. עם זאת, ניתן לבצע שינויים במהלך התקופה:

 • לשינוי סוג מסגרת- יש לחתום על טופס בחירת הורים עד לתאריך 25/6.
 • לשינוי אפיון (אבחנות חדשות) יש לפנות לוועדה חדשה עד לתאריך 31/3.
 • במעבר מגן חינוך מיוחד לכיתה א' רגילה עם סל אישי  נדרשת ועדה נוספת, גם כאשר הועדה בתוקף.
החלטות הועדה ואפשרות השגה
 • החלטות הוועדה נשלחות להורים ולמסגרות החינוך כשבועיים לאחר הועדה באמצעות דואר או דוא"ל.
 • הורים אשר מבקשים לערער על החלטת ועדת זכאות ואפיון , יוכלו להגיש השגה  תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה.
אפשרויות השיבוץ- לתלמיד שקיבל זכאות
 חשוב להתייעץ מראש עם צוות הגן או בי"ס, כמו"כ מומלץ להציג כל מסמך רלוונטי שייתן תמונת מצב עדכנית, בהתאם לכך יוכלו חברי הוועדה לחוות דעתם לגבי סוג המסגר.

להלן 3 אפשרויות- הנתונות לבחירת ההורים:

1.      גן חינוך מיוחד או בי"ס לחינוך מיוחד

במסגרות אלה מס' הילדים קטן וניתן מענה מקיף לצרכיו המיוחדים של הילד ע"י צוות מקצועי בעל הכשרה מותאמת, צוות פרא רפואי, מטפלים רגשיים ועוד, כאשר כולם  שותפים לתכנית הפדגוגית והטיפולית של התלמיד. 

2.      כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל

מיועדת בד"כ  לתלמידים עם לקויות למידה, קשיים רגשיים, וקשיי תקשורת בתפקוד גבוה.
​היתרון בכיתת חנ"מ הינו האפשרות לשלב את התלמיד בחברת בני גילו מהחינוך הרגיל. תכנית השילוב תותאם ליכולתו ולרמת תפקודו. מאידך, היקף שעות הסיוע בכיתת חנ"מ מופחת בהשוואה לבי"ס כוללני, וזאת בעקבות יכולת ההשתלבות של התלמיד.

3.      סל אישי במוסד חינוך רגיל

באפשרות זו הילד משתבץ במסגרת חינוך רגיל ומקבל סל שעות (טיפול/הוראה/סייע/ת אישי/ת) בהתאם למוגבלות ולרמת התפקוד שלו. (פירוט הסל בסעיף 10)

מערכת החינוך מאמינה בשילוב ילדים עם מוגבלויות במסגרות החינוך הרגיל. התפיסה היא כי שילובם מאפשר להם למצות את יכולותיהם, לגדול כחלק מהחברה ולהצליח להשתלב באופן מיטבי יותר כבוגרים.
תלמידים רבים מסוגלים בהחלט להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק מכך תועלת רבה- זאת כל עוד הקושי ממוקד.
כאשר קיימים קשיים נרחבים הכוללים קשיים משמעותיים בתקשורת, הנמכה קוגניטיבית, או  בעיות התנהגות, בד"כ תתאים יותר מסגרת חנ"מ.

* במקרים חריגים, כאשר קיים סיכון ממשי לשלומו של התלמיד או לשלומם של אחרים, רשאית הוועדה להחליט על השמת התלמיד במסגרת המתאימה לו, באמצעות הליך פורמאלי במשרד החינוך.

מה נכלל בסל האישי? לחץ כאן

שיבוץ התלמידים במסגרת החינוך:

 • אם בחרתם מסגרת חינוך מיוחד – השיבוץ  יתבצע ע"י מחלקת חינוך מיוחד בוועדות שיבוץ, תוך התחשבות בבקשת ההורים. הועדות מתקיימות בתקופת הקיץ (תמוז- אב, יולי -אוגוסט)
 • אם בחרתם סל אישי במסגרת רגילה הנכם אחראים לרישום הילד


האם ניתן לשנות את סוג המסגרת​?

החלטת ההורים לגבי סוג המסגרת יכולה להתבצע בוועדה ועד שבועיים לאחר מועד הוועדה, בנוסף ניתן לשנות את ההחלטה עד לתאריך  25/6 באמצעות טופס "בחירת הורים" במזכירות מחלקת חינוך מיוחד. (בוועדת חריגים- אפשרות השינוי- עד שבועיים לאחר הועדה).

זכויות נוספות לתלמידים בעלי זכאות לחינוך מיוחד: ​המידע  הינו כללי בלבד, ניתן להסתייע בשירותי הרווחה

 • ​נק' זיכוי במס הכנסה- יש להציג החלטת ועדת זכאות ואפיון. (אין צורך באישור על לימוד בפועל בחינוך המיוחד)
 • גמלת ילד נכה-קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי- לפי סוג הלקות ומידת תלותו של הילד בזולת.​
 • הסעות - הזכאות להסעה נקבעת לפי: סוג המוגבלות, סוג המסגרת, גיל התלמיד, כתובת מוסד הלימודים. לפרטים- יש לפנות למחלקת הסעות בעירייה.​​
תאריך עדכון אחרון: 27/02/2022 16:36