מה נכלל בסל האישי?

סוגי התמיכות הנכללות בסל האישי:

​1. תמיכה מסוג הוראה:

ע"י גננת/מורה מתחום חנ"מ ו/או מנתח התנהגות.

2. תמיכה מסוג טיפול:

ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות, כגון: מוזיקה, ביבליותרפיה, פסיכודרמה.

3. תמיכה מסוג סייע/ת אישית :

סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית.

בגני ילדים, בי"ס יסודי וחט"ב-כל שעה בסל האישי שווה ל- 4.3 שעות סיוע ובמסגרות על יסודי/חטיבה עליונה כל שעה = 5.4 שעות סיוע.

4. תמיכה מסוג הנחיה:

לתלמיד עם מוגבלות בראיה/שמיעה, ניתנת ע"י מומחי תחום עבור ההורים והצוות החינוכי/טיפולי.

תכנון  הסל האישי מתבצע בוועדת פילוח תמיכות ע"י צוות בי"ס, בהשתתפות ההורים ובכפוף לאישור מפקח/ת.

  • סוג התמיכה שיינתן לתלמיד מותנה באפשרויות הקיימות במוסד.
  • קיימת אפשרות לצרף מס' תלמידים לשעות התמיכה (איגום משאבים) ובאופן זה להרחיב את המענה לתלמיד.

האם האפשרות לסל אישי קיימת בכל המסגרות?

סל אישי ניתן לממש רק במסגרות החינוך הרשמיות ובמוכר שאינו רשמי ולא במוסדות פטור.

לקבלת שעות סיוע במוסדות פטור ובישיבות 'תרבותי ייחודי'- על המוסד להפנות בקשה למתי"א- לוועדת סייעות. (ועדת זכאות ואפיון אינה רלוונטית במקרה זה)

תאריך עדכון אחרון: 26/01/2022 02:04