גורמים מאבחנים מתוך פורטל ההורים – שילוב בחינוך מיוחד

גורמים מאבחנים מתוך פורטל ההורים – שילוב בחינוך מיוחד

גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף  תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד

אפיון המוגבלותהגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון המוגבלות של התלמיד
משכל גבוליפסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני
מוגבלות שכלית התפתחותיתועדת האבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969, ובמידת הצורך – גורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה למוגבלות או למוגבלויות נוספות.
חשד למוגבלות שכלית התפתחותיתפסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני
הפרעות התנהגותיותפסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג קליני, מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער
מוגבלות על רצף האוטיזם - ASDרופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד בנוסף. נוסף על כך באבחון הראשון - אבחון של פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של הילד, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג שיקומי או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם
הפרעות נפשיותרופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער
לקות למידה רב-בעייתיתפסיכולוג חינוכי, פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה או פסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי, בין שבמסמך אחד ובין שבמסמכים נפרדים

AD(H)D

 

פסיכולוג מומחה, רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער או רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד
מוגבלות פיזיתרופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד
מוגבלות שמיעהקלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה. לעניין זה, אודיולוגיה משמעותה עריכת בדיקות שמיעה והתאמות מכשירי שמיעה
מוגבלות ראייהמכון לראייה ירודה או רופא עיניים
עיכוב התפתחותי בתחום התפקודירופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד או פסיכולוג חינוכי או התפתחותי, יחד עם קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק
עיכוב התפתחותי בתחום השפהקלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד
מחלות ותסמונות נדירותרופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד​


תאריך עדכון אחרון: 26/01/2022 01:52