ועדה חריגה


ועדה שלא במועד הקבוע ( ועדה חריגה)​

​  במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לוועדת זכאות ואפיון חריגה. רשימת המקרים בתחתית הדף

   עבור כל מקרה חריג יש לפנות למשרד החינוך לקבלת אישור לוועדה חריגה

   הפניה למשרד החינוך מתבצעת ע"י המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד.

   עבור תלמיד שאינו לומד במסגרת- יש לפנות למחלקת חינוך מיוחד

​   קיום הועדה מותנה באישור משרד החינוך ובתנאי שקיימת מסגרת לקליטת התלמיד.

להלן המקרים שבגינם ניתן לקיים ועדה חריגה

​1.      תלמידים המשתחררים מאשפוז ונדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים על פי המלצת בית החולים או על פי מסמך קביל

2.      תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה, וקיימת המלצה לשירותי חינוך מיוחדים על ידי מפקח כולל לאחר שיח עם מפקח חינוך מיוחד ו/או קיים מסמך קביל על אבחנת המוגבלות בגינם

3.      תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים שהגיעו לארץ לאחר חלוף מועד ההפניה לוועדת זכאות ואפיון שקיימים בגינם מסמכים קבילים עדכניים

4.      תלמידים שעברו תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים בעבורם

5.      תלמידים במצבי חירום חריגים על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד ושנדרשים בעבורם שירותי חינוך מיוחדים (עו"ס חוק נוער)

6.      תלמידים עם מוגבלויות על פי מסמך קביל, בתפקוד חריג במיוחד ו/או בנסיבות חריגות ומיוחדות; זאת בהיוועצות עם המפקחת המתאמת על החינוך המיוחד במחוז ובכפוף להחלטת מנהל המחוז שימצא לנכון, במעמד ועדה שתוקם למטרה זו, לאשר בעבורם קיום דיון בוועדת זכאות ואפיון.

​​


תאריך עדכון אחרון: 24/08/2022 21:35