המחלקה לשירותים חברתיים

טלפון:  03-9078114
שעות פעילות המחלקה: 8:00-16:00
קבלת קהל: ע"י העובדים הסוציאליים בתיאום מראש
                   כל פניה דחופה תקבל מענה על פי הנתונים ושיקול הדעת המקצועי.
כתובת: ר"ח פנחס בן יאיר 6, אלעד

יעוד המחלקה

לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ולשפר את תפקודם . המחלקה פועלת במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצעת את מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועיריית אלעד.

 אוכלוסיות  היעד

ילדים ונוער במצוקה, משפחות במשבר, בודדים, נכים פיסית ונפשית, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, זקנים ובני משפחותיהם, משפחות  שבראשן הורה עצמאי, עולים חדשים.

פעילות המערכת

מתבצעת באמצעות עובדים סוציאליים בסיוע עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים ובשיתוף ארגונים ממסדיים וארגונים וולונטריים.
השירותים הניתנים על-ידי המחלקה הם שירותי חובה ושירותי רשות.

 • שירותי החובה מושתתים על חוקים.מרבית השירותים הינם בפיקוח ובמימון משרדי הממשלה השונים המיועדים לאוכלוסיות יעד ייחודיות שצויינו לעיל.
 • שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל מדיניות עיריית אלעד בתחום החברתי.
  שירותים אלה מסופקים על-פי הצרכים המשתנים של האוכלוסייה ומוגבלים לתקציב המאושר.

המחלקה נותנת שירותים במחלקה לשירותים חברתיים ובמרכז לשלום הילד והמשפחה בהתאם לפירוט בהמשך.

דרכי פעולה

 1. טיפול ישיר במשפחות וביחידים. סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשיפור בתפקודה.
  פעילות זו מתקיימת במחלקה  לשירותים חברתיים .
 2. פיתוח שירותים אוניברסאליים המיועדים לכלל הקהילה בעיר
  • מועדון "אשת חיל" לנשות האוכלוסייה הבוגרת. המועדון מופעל בימי שני ,שלישי ,רביעי בין השעות 9:00-11:30.
  • קבוצות הורים לילדים בגילאים שונים – הרשמה ע"פ פרסום.
  • קבוצת אמהות לפעוטות.
  • סדנאות למניעת אלימות.
  • תחנה לייעוץ לנישואין ושלום בית.
  • טיפול בנפגעי התעללות מינית.
  • מועדונית שבת – לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
  • אינטליגנציה רגשית לילדים.
  • הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 3. עבודה עם קבוצות פעילות לקידום מטרות משותפות:
  • ועד רבניות.
  • אמהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים - ועד פעילות .

פעילויות אלו מופעלות במרכז לשלום הילד והמשפחה : ר"ח חוני המעגל 34 .
לפרטים והרשמה נא לפנות לתמי 9080671
ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

מצ"ב קישור מלגות ללימודים.

תאריך עדכון אחרון: 11/03/2021 16:53