מבנה ארגוני

 • מבנה ארגוניאמנת שירות עירונית
 • לשכת ראש העיר
  • יועץ משפטי
  • מבקר
  • פניות הציבור
  • דוברות והסברה
  • דת
  • מוקד אכיפה
  • משאבי אנוש
  • מחשוב
  • אגף גזברות
   • גביה
   • רכש חוזים ומכרזים
   • הנהלת חשבונות
  • אגף איכות הסביבה
   • אחזקה
   • וטרינר
   • תברואה
   • תרבות הדיור
   • רישוי עסקים
   • מחזור
  • אגף החינוך
   • שירות פסיכולוגי
   • ביקור סדיר
   • בתי ספר
   • גני ילדים והגיל הרך
   • חינוך מיוחד
   • רשות למלחמה בסמים
  • אגף הרווחה
   • מרכז הילד והמשפחה
   • משפה בסיכון וילדים בסיכון
   • אוכלוסיות מיוחדות
   • נוער וצעירים
   • מינהל וזכאות
   • עבודה קהילתית
  • אגף הנדסה
   • הוועדה לתכנון ובניה
   • הנדסה
   • מבני ציבור
  • מחלקת בטחון
  • מחלקת נוער
תאריך עדכון אחרון: 18/01/2021 16:47