גזברות וגביה

​​כתובת: שמעיה 19.
זמני קבלת קהל:

  • יום א' - בין השעות: 13.00-16.00
  • יום ב' - בין השעות: 08.30-12.30  
  • יום ג' - בין השעות: 08.30-12.00 |  אחה"צ  15.00-18.00
  • יום ד' - אין קבלת קהל
  • יום ה' - בין השעות: 08.30-12.30

תשלומים

יחידת אכיפה

עיריית אלעד ממליצה לשלם במועד כל חיוב ותשלום שכן, עפ"י חוק נדרשת העירייה לגבות חובותיה עפ"י חוק.
העיריה מפעיליה יחידת אכיפה אשר פועלות בדרך משפטית ומינהלית לגביית החובות.

​​הליך הגשת השגה למנהל הארנונה והגשת ערר בפני וועדת ערר​​​​​​

מצ"ב דברי הסבר לצו מסים 2023

מצ"ב טיוטת צו מיסים 2023

תאריך עדכון אחרון: 23/06/2022 12:33