חינוך

​דבר ראש העיר

הורים יקרים,

 שלמה המלך, החכם מכל אדם לימדנו: "חנוך לנער על פי דרכו".

כמי שאמון, בין השאר, על הדאגה לחינוכם של ילדי העיר, אני רואה עצמי מחוייב באופן אישי לחינוכו של כל ילד וילד במסגרת הייחודית המתאימה לו.

כגודל האחריות, כן גודל הסייעתא דשמיא וברוך ה' זוכה מערכת החינוך בעיר להוסיף מידי שנה ושנה עשרות כיתות לימוד, במבנים חדשים של קבע.

הדאגה הגשמית, היא בבחינת יצירת כלי קיבול להענקה הרוחנית שנעשית על ידי מנהלי תלמודי התורה ובתי הספר, והמחנכים והמחנכות הדגולים.

מעבר לדאגה לחינוך הכלל המוטלת לפתחנו, יש בידינו לסייע במצוקות ספציפיות, בעזרה לילדים לקויי למידה וכאלה הנזקקים לחינוך מיוחד, בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו", במינון הראוי לו ובמקום המתאים לו.

תקוותי גדולה כי באמצעות החוברת שלפניכם יוכל כל בית אב לדעת אל נכון את מלוא זכויותיו, בתקווה שהדברים יהיו לעזר ולאחיסמך.

יהי רצון, שתזכו לראות אושר ונחת רוח דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שפע והרחבה אריוש"ט, בריאות הגוף ושמחת הלב.

בברכת המשך שנת לימודים פורייה
 הרב ישראל פרוש, ראש  העיר

פרטי התקשרות

טלפון: 03-9078128
פקס: 03-9078133
טלפון: Itar@elad.muni.il

  • יום א' – 8:30-12:30
  • יום ב' – 8:30-12:30
  • יום ג' – 12:00-15:00
  • יום ד' – 8:30-12:30
  • יום ה' – 12:00-15:00

כתובתנו: רח' יהודה הנשיא 1 אלעד

מצ"ב רשימת מוסדות החינוך בעיר ופרטי תקשורת

למעבר למחלקת חינוך מיוחד​


למעבר לפרוטל הרישום למוסדות החינוך.


בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דוא"ל
הרב מרדכי בארי
מנהל אגף החינוך 9078128  Mordechaib@elad.muni.il  
איטה רכניצר  מזכירת לשכה  9078128 Itar@elad.muni.il
אושרת צור מנהלת מחלקת גני ילדים7948616
oshratz@elad.muni.il
מירי אדרי מזכירת מחלקת גני ילדים 9078720 mirie@elad.muni.il
איטי קריצלר מנהלת מחלקת חינוך מיוחד 9078728 Itik@elad.muni.il
מרגלית וייס

מזכירת חינוך מיוחד​ 9078173 Margalitw@elad.muni.il
​שרה קראוס
אחראית אג"ח חינוך מיוחד
​073-3940568​
Sarak@elad.muni.il
יוסי כהן מנהל  מדור הסעות 9078156 yosic@elad.muni.il
צביקה גולדשמידט  מנהל השירות הפסיכולוגי 9078185 zvikag@elad.muni.il
חגית גנון מזכירת השירות הפסיכולוגי 9078145 HagitG@elad.muni.il
אסף העצני

קצין ביקור סדיר  9078154
asafh@elad.muni.il
​משה פרידמן
קצין ביקור סדיר
​9078216
moshef@elad.muni.il
יפה אדרי קצינת ביקור סדיר  9078263
yafae@elad.muni.il
חגית אוחנה

מנהלת יח' ביקור סדיר
9078165 Hagito@elad.muni.il
​מיכל נקאש


קצינת ביקור סדיר
​9078722
michaln@elad.muni.il
​יהודית פורת
קצינת ביקור סדיר
​9078263
​yeuditp@elad.muni.il ​
​יפית יזדי
קצינת ביקור סדיר
​9078702
yafity@elad.muni.il
דבורה בידרמן​
מנהלת מח' בתי ספר ותיכונים​
 7989404
dvorab@elad.muni.il
רחל אדרי
מזכירת מח' בתי ספר  6875654
rachele@elad.muni.il​
תאריך עדכון אחרון: 03/08/2022 13:35