מידע אודות איכות הסביבה ברחבי העיר

פריסת אנטנות  סלולריות ברחבי העיר:

מצ"ב קישור עם מפרט  מלא על כל אנטנה כולל היתרים  המשרד להגנת הסביבה

מפת העיר בה מוצגים מיקומי אנטנות סלולאריות 

 

דו"ח ניידת ניטור אוויר אלעד:

דוח ניטור לשנת 2015

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 17/09/2017 18:37