באלעד מפרידים אשפה

 

מפרידים אשפה

אלעד כיישוב חרדי-דתי יהווה מודל לחיקוי וימשיך להוביל תפיסה של עיר מתקדמת,

עיר ירוקה השואפת להנחיל מודעות לסביבה ירוקה ואיכותית, ממחזרת ומשמרת למענה ולמען הסביבה כולה.

האשפה האורגנית היא הגורם המרכזי ביצור מפגעי האשפה. אך בנוסף, היא גם מהווה גורם חשוב להזנת קרקעות. החזרת החומר האורגני לקרקע היא מחויבות בסיסית שלנו כלפי הסביבה בה אנו חיים וכלפי הדורות הבאים. מדי שנה מטמינה עיריית אלעד אשפה בהיקף של כ- 12,000 טון אשפה בשנה!. אך אם נחזיר את האשפה האורגנית לאדמה, נוכל לחסוך 3,000 טון אשפה, שיופנו ליצור קו מפוסט שיזין גידולים חקלאים ואת גינות אלעד.

העירייה מגבשת בימים אלו תוכנית מפורטת להפרדה במקור לשני זרמים.

בשלב א' ישתתפו כ-1,400 משפחות. בשלב ב' נשלב בהדרגה את כלל הישוב, התוכנית מותנית בפריסה של החלפת פחים גלויים בפחים טמוני קרקע, כהכנה לקראת הפרדת פסולת לזרמים, יבש ורטוב.

כל עדכון לאחר אישור התוכנית יעודכן באתר.

מיקום מרכזי מיחזור.pdf

 

תאריך עדכון אחרון: 25/08/2016 18:50