מרכזי המחזור ברחבי העיר

 

מס סד'מיקום - כתובתפלסטיקקרטוןניירבגדיםהערות
1רבי יהודה הנשיא 1 ע"י כיבוי אש  12 
2חוני המעגל ע"י ביה"ס אור האמת     
3הרא"ש מתחם מוריה     
4התאנה 61    
5חוני המעגל 8     
6חוני המעגל 261    
7חוני המעגל ע"י מח' איכות הסביבה  1  
8ניסים גאון ע"י סופר יש2 11 
9רבינו תם מול 42  1  
10ניסים גאון 401    
11ניסים גאון 201    
12ניסים גאון מול 10     
13ניסים גאון 6  1  
14שמאי 4 בחניה1 1  
15שמאי 3  11 
16שמאי 91 1  
17שמאי 241 1  
18שמאי מול 341    
19הלל מול 481    
20רד"ק 21 1  
21רבי יוחנן בן זכאי 15  1  
22שמעיה 81  1 
23שמעיה 181 1  
24שמעיה מול 221 1  
25שמעיה 261 1  
26אבטליון פ' הזמיר1 2  
27אבטליון איזור אולם הספורט1    
28אבטליון 20 בחניה11   
29אבטליון 321  1 
30אבטליון 46 בחניה  1  
מס סד'מיקום - כתובתפלסטיקקרטוןניירבגדיםהערות
31ריטב"א 211 1  
32ריטב"א 71 1  
33ריטב"א 61 1  
34    מרכז מסחרי    אבטליון 23     
35רבי יוחנן בן זכאי 391    
36רבי עקיבא 311    
37       מרכז מסחרי     רבי עקיבא 17 1   
38רבי יוחנן בן זכאי 501    
39רבי יוחנן בן זכאי 661 1  
40רבי יוחנן בן זכאי 821 1  
41רבי יוחנן בן זכאי 881    
42רבי יוחנן בן זכאי  מסוף אגד1    
43רבי יוחנן בן זכאי 99 בחניה1    
44רבי יוחנן בן זכאי 831 1  
45שמעון הצדיק מול 501 11 
46שמעון הצדיק מול 151    
47רבינו בחיי 1  1  
48רבי יוסי בן קסמא 401 1  
49רבי יוסי בן קסמא 271    
50רבי יוסי בן קסמא 22  1  
51רבי יוסי בן קסמא 151    
52רשב"ם 191 1  
53  רבי יוסי בן קסמא   מול שפע שוק1  1 
54רש"י 51    
55    רש"י 20 בחניה  1  
56 רש"י 26  1 1 הפלסטיק ממול
57רמב"ם 9 בחניה1 1  
58רמב"ם 111 1  
59רמב"ם 171    
60      מרכז מסחרי      רבי פנחס בן יאיר 3511 1 
מס סד'מיקום - כתובתפלסטיקקרטוןניירבגדיםהערות
61רבי פנחס בן יאיר 31 1  
62רבי מאיר 61 1  
63בעלי התוספות 41    
64בעלי התוספות 5  בחניה 1   
65בעלי התוספות 241    
66בעלי התוספות 34     
67רבי יונתן בן עוזיאל 71 1  
68רבי יונתן בן עוזיאל 261    
69רבי יונתן בן עוזיאל 471 1  
70רבי יונתן בן עוזיאל 46 1   
71רבי יונתן בן עוזיאל 611 1  
72רבי יהודה הנשיא 1001    
73המאירי 111 1  
74רבינו סעדיה גאון ליד גני הילדים  1  
75רבי יוסף קארו 41 1  
76רבי יוסף קארו מול 12  11 
77רבי יוסף קארו 161    
78רבי יוסף קארו מול 221    
79המאירי 41 1  
80המאירי 141 11 
81רבי שמעון בן שטח 481 1  
82רבי יהודה הנשיא 911 1  
83         אבן גבירול        ליד ביה"ס נועם  1  
84אבן גבירול 101 1  
85אבן גבירול 141 1  
86אבן גבירול 111    
87אבן גבירול 321    
88אבן גבירול מול 361    
89אבן גבירול מול 34 111 
90רבינו עובדיה מברטנורא 41    
מס סד'מיקום - כתובתפלסטיקקרטוןניירבגדיםהערות
91רבינו עובדיה מברטנורא 8     
92רבינו עובדיה מברטנורא 181    
93רבינו עובדיה מברטנורא פינת הרי"ף1 1  
94ראב"ד 31 1  
95הרי"ף מול 25  1  
96הרי"ף 71    
97רבי שמעון בן שטח 15 מול מרכז מסחרי רימון1111 
98הרמ"א 11 1  
99המהרש"ל 15  1  
100רבי יהושוע 211    
101רבי יהושוע 331    
102רבן גמליאל  4     
 פלסטיקקרטוןניירטקסטיל
סה"כ7675513
תאריך עדכון אחרון: 25/08/2016 18:50