מחלקת תברואה

בעלי תפקידים:

מנהל המחלקה: רפי טרבלסי- נייד 0504008534

אחראי על פינוי אשפה העיר

אחראי על עובדי ניקיון העיר

המחלקה עוסקת בניקיון רחובות ומתחמים, פינוי אשפה ופסולת מוצקה להטמנה, פינוי גזם, ניקיון במתחמים.

באלעד ישנם כ- 60 מכולות לחלוקת גזם המחולקים באזורי מתחמים ומסומנים במדבקות.

באלעד יש כ-800 פחים 1100ליטר

                 כ-70 פחים של 770 ליטר

                 כ- 340 פחים של 240 ליטר.

גזם מפונה 3 פעמים בשבוע בימים א', ג', ה'.

פינוי האשפה מתבצע כל יום.

תברואה 

תאריך עדכון אחרון: 25/08/2016 18:50