הגנת הסביבה

מנהל האגף: איזק לוי

העיר אלעד חרטה על דגלה מיום היווסדה את חזון העיר בהגשמתה כעיר "תורה ואיכות חיים".
חזון זה מלווה את העיר לאורך כל הדרך ובה לידי ביטוי בסדרי העדיפויות ומימוש מדיניות העירייה.
עיריית אלעד פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שקשור לנושאי איכות הסביבה והגנתה.

פעילויות האגף

 1. תחזוקת מערכות  תשתית כבישים ומדרכות ותמרור ותחזוקת מאור וטיפול במערכות הניקוז.
 2. תחזוקת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.
 3. תחזוקת גינון ציבורי וגינון מתחמי  ומערכות השקייה מבוקרות.
 4. הפעלת מערך תברואה, פינוי אשפה גזם וניקיון.
 5. שירותים  וטרינרים.
 6. רישוי עסקים.
 7. פיקוח עירוני ושיטור משולב.
 8. איכות הסביבה ותרבות הדיור.
 9. מעורבות תכנון של תשתיות פיקוח של שטחים ציבוריים ומבנה ציבור.
 10. הפעלת פיקוח על הבנייה בתיאום ובשילוב עם מח' הנדסה.
 11. ביצוע על פי תכנון של תשתיות כבישים ופיתוח חצרות כולל הצבת מבנים יבילים לפי הנחיות של הרשות.
 12. נציג הרשות בתאגיד המים.

"כל מה שבראתי – בשבילך בראתי
תן דעתך שלא תחריב ותקלקל עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן"

חזון אלעד "עיר ירוקה"

אלעד עיר מובילה בקיימות והשנה זכתה לעיר ירוקה פורצת דרך
העיר אלעד הציבה על דגלה מיום היווסדה את חזון העיר בהגשמתה כעיר "תורה ואיכות חיים" חזון זה מלווה את העיר לאורך כל הדרך.
אלעד כיישוב חרדי-דתי מהווה מודל לחיקוי עם חזון ירוק, וימשיך להוביל תפיסה של עיר מתקדמת עיר ירוקה המנחילה מודעות לסיבה ירוקה ואיכותית, ממחזרת ומקיימת למענה ולמען הסביבה כולה.

אלעד שואפת לשיפור הקיימות בכל תחומי החיים ופועלת בתחום איכות הסביבה על מנת לשמור על עיר מתקדמת בתחום איכות החיים והסביבה.

פעולות לעיר ירוקה

 • פיתוח בר קיימא
 • חינוך סביבתי במוסדות החינוך
 • שמירה על ניקיון
 • עידוד מחזור וטיפול בפסולת
 • פיקוח ואכיפה
 • טיפול במפגעים סביבתיים
 • שיתוף ציבור, תיכנון סביבתי ובניה ירוקה
 • הסמכת מוסדות החינוך כגנים ובתי ספר ירוקים
 • גינות קהילתיות
 • שמירה על הניקיון
 • טיפוח שטחים ציבוריים
 • פעילות במערכות החינוך
 • פרסום והסברה
 • מניעת זיהום אויר
 • שטחים פתוחים, טבע ומגוון ביולוגי
 • קידום קיימות וניהול משאבים ברשות

חינוך סביבתי וקיימות

מרכזת הפעילות: הגברת דוידוב לאה
דוא"ל:  leahd@elad.muni.il

מטרת החינוך הסביבתי היא פיתוח ותגבור הידע לסביבה מקיימת בקרב האוכלוסייה המקומית ובקרב הילדים.

פעילויות

 • סדנאות מחזור בגני ילדים ובתי הספר
 • הרצאות למבוגרים בתחומי איכות הסביבה ומנהיגות בקהילה
 • הסמכת בתי ספר ירוקים
 • הסמכת גנים ירוקים
 • עמדות מיחזור בבתי הספר
 • תחרויות לעידוד המיחזור בין בתי הספר
 • ימי פעילות בשכונות לתושבים
 • ימי ניקיון ישוביים בשיתוף קק"ל
 • פרוייקט לשמירה על אוויר נקי
 • פרוייקט היכרות ושמירה על טבע עירוני – תחרות הבניין הממחזר
 • פעילויות הסברה בנושא איכות הסביבה סביב חגי ישראל
  פעילויות הסברה בימי הפנינג בחופש הגדול ובחול המועד

בתי ספר ירוקים

כיום קיימים 4 בתי ספר ירוקים והחמישי בתהליך.

 • אור חנה
 • אור האמת
 • נועם בנים
 • נועם בנות
 • בית ספר עמיעד בתהליך

גנ"י ירוקים

 • גן אגוז
 • 6 גנים נוספים בתהליך

צוות החינוכי בגנ"י ובבתי ספר עברו הכשרה מקצועית בנושא.
אלעד זוכה בדגל היופי לשנת 2018

תאריך עדכון אחרון: 11/03/2021 18:04