סמל העיר

העיר אלעד היא אחת מערי הלווין החרדיות הצעירות והמובילות במגזר. הבחירה בלוגו של העירייה נבעה מהצורך להביא לידי ביטוי ערכים של צמיחה, התחדשות ורעננות מה שבא לידי ביטוי באייקון של העץ הירוק, כמו כן לבחירת סוג העץ יש משמעות עץ האלה הוא עץ ארץ ישראלי המבטא יציבות, חוזק וחוסן.
בבסיסו של הלוגו, מתחת לעץ מונח ספר פתוח במטרה להעביר את המסר שהבסיס לבניין העיר ולצמיחה בא מתוך עולמה של תורה, בחיזוק הסלוגן: "עיר התורה הקרובה אליך".
המסגרת מעבירה את המסר של פורמאליות, קביעות, אלעד כבר עיר ואם בישראל.

צבעי הלוגו

הצבע הכחול תכלת בא לבטא ממלכתיות, עיר מוניציפאלית.
הצבע הירוק מבטא התחדשות וצמיחה.

תאריך עדכון אחרון: 23/02/2021 14:43