ציוני דרך

​​נתוני רקע

 • אלעד הוא "הכוכב השביעי"  מבין "יישובי הכוכבים" שהוקמו ע"י משרד הבינוי והשיכון על ציר האורך של המדינה. החל משוהם בדרום וכלה בחריש קציר בצפון. מיקומה של אלעד הוא בצמוד וממזרח, לכביש 444,  המוביל משהם לראש-העין, כ-4  ק"מ  דרומית לראש-העין. ובצמוד לכביש 6.
 • באלעד מכהנת מועצה בת 17 חברים. בראשות העירייה עומד הרב ישראל פרוש.
 • תחום שיפוט העירייה הינו בן 2,550 דונם , הפרוסים מכביש 444 ומזרחה, ועתידים להבנות בה, על פי תוכנית המתאר המאושרת והתב"עות השונות שאושרו אף הם, כ- 8,000 יח"ד.
 • יעוד הישוב ל"אוכלוסיה בעלת צביון דתי" (הגדרה משפטית). המדובר בישוב שאמור למנות עם סיום האכלוס   כ- 45,000 - 50,000 תושבים, נתון בעל משמעות הן מבחינת ההיקף והן מבחינת לוחות הזמנים. גידול היישוב בהיקפי האוכלוסייה עומד בכל השנים האחרונות כגבוה ביותר בישראל.
 • העיר אלעד זוכה, זו השנה העשירית ברציפות, בתואר "חמישה כוכבי יופי", והשנה אף במגן עשור הצטיינות מטעם "המועצה לישראל יפה". בשנת 2004 זכתה העיר גם ב"דגל היופי".

שיווק העיר

 • שיווק יחידות הדיור מבוצע ע"י משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל,  בהתאם לטכניקות השיווק השונות  המשתנות בהתאם למצב שוק הדיור.
 • על בסיס נתונים ארציים ניתן לקבוע כי  השיווק באלעד הינו הצלחה גדולה, נתון המוצא את ביטויו  הן ברמת המחירים והן בכל הקשור לרמת הביקוש והמכירות. בשנת 2002 זכה הישוב לתואר "הישוב המצליח ביותר של משרד הבינוי והשיכון".
 • עד כה שווקו כ – 7,200  יחידות דיור שרובן הגדול נמכרו עוד בטרם החלה הבנייה בפועל או מיד עם התחלתה.

מאפייני האוכלוסיה

בהתאם לקביעה הבסיסית אלעד מיועדת לאוכלוסיה בעלת צביון דתי (הגדרות החוק). על פי נתוני האכלוס של שלב א' והמכירות של שלב ב' מתחלקת האוכלוסיה בין כל מגזרי הציבור החרדי והדתי, על כל עדותיו. ההתפלגות האמורה מחייבת הערכות ומתן מענה לכל קבוצות הזרמים בהתאם לצרכים ולאפיונים, על מנת למנוע התפתחות מצב של רגשות קיפוח ,שהביאו, לצערנו, ישובים לא מעטים במגזר זה להתרסקות חברתית. 

מערכות תשתית

 • במסגרת בניית העיר ניתן מענה לכל צורכי התשתית ברמה המודרנית  והמתקדמת ביותר, כאשר כל מערכות התשתית : ביוב , מים , ניקוז ,טלפון וחשמל , הינם מערכות תת-קרקעיות.

מערכת החינוך

מערכת החינוך באלעד מקיפה למעלה מ-16,733 תלמידים ותלמידות כוללת:
  • 3 בתי ספר על יסודי "בית יעקב" לבנות.
  • 24 בתי ספר יסודיים
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • 234 גני ילדים לגילאי חובה וטרום חובה.
 • 16,733 תלמידים שגרים באלעד ולומדים במוסדות חינוך  על-פי ההתפלגות הבאה: 34% בגני הילדים. 49% בבתי הספר היסודיים. 8% על יסודי (תיכונים וישיבות) 9% לומדים מחוץ לישוב.
 • סך כל התלמידים שלומדים בחינוך מיוחד 554 תלמידים מהווים 4% מכלל התלמידים. מתחת לממוצע הארצי העומד על 5%.
 • מערכת החינוך מקיפה 172 גני ילדים ובהם כ- 4,823 ילדים בגילאים 3 – 6, תשעה גני ילדים של החינוך המיוחד, בית-ספר לחינוך מיוחד, שני תיכונים לבנות, שלוש ישיבות קטנות, ישיבה גדולה "כנסת יחזקאל", שני בתי-ספר ממלכתיים-דתיים, שישה בתי-ספר לבנות, 12 תלמודי תורה לבנים.
 • בתי הספר וגני הילדים נבנו, ברובם הגדול, בעזרת מימון ביניים של העירייה עקב הקצאות מאוחרות של כיתות ע"י משרד החינוך והם עומדים בפני הרחבה שתאפשר את קליטתם של עוד למעלה מאלף תלמידים ותלמידות בשנת הלימודים הבאה . העירייה נטלה על עצמה את מימון גני הילדים בגילאי טרום חובה. כל כיתות הלימוד מוזגו. 25% נוספים בבנייה מומנו מכספי הרשות.

שירותי דת

בהיעדר מועצה דתית, מוטל הטיפול במתן שירותי דת על העירייה. מערך שירותי הדת כולל טיפול שוטף בנושאים כדלקמן:
 1. עבודות השלמה ותחזוקת בתי כנסת וציודם. 
 2. הקמת בתי כנסת  ומקוואות טהרה נוספים. 
 3. הפעלת מקווה טהרה לנשים ומקווה טהרה לגברים. 
 4. טיפול  בהקמה ותחזוקת העירוב. 
 5. טיפול בנושאי תרבות תורנית ופעילות קהילתית דתית. 
 6. העסקת רבנים והפעלת בתי הוראה. 
 7. הפעלת מערך כשרות. 
 8. תמיכות במוסדות תורה וכוללים.
כדי לתת מענה הולם לצרכי הציבור והקהילות השונות הקימה העירייה עשרות בתי כנסת במבנים ארעיים, בנוסף למבני קבע שהוקמו ע"י משרד הבינוי והשיכון, הקהילות ובסיוע העירייה.

תרבות

מחלקת תרבות בעירייה מקדיש אמצעים רבים להפעלת צרכי התרבות לתושבי העיר. ברחבי העיר נערכים שיעורי תורה לכל הגילאים בכל בתי המדרש. בעיר הוקם ע"י משרד הבינוי והשיכון מרכז ספורט ואירועים גדול . מועדון נוער. ספריה עירונית. מדרשיה לנשים. מתנ"ס המפעיל תוכניות רבות ומגוונות לכלל האוכלוסייה; שיעורי תורה. קורסים לחזנות. חוגים לצעירים ומבוגרים. קורסים להכשרה מקצועית. קורס למשפחתונים ועוד.

בטחון

 • על פי הגדרות כל גורמי הביטחון, מוגדרת אלעד כישוב על קו התפר, באופן המחייב התקנת מרכיבי בטחון, הכוללים גדר היקפית ,כביש היקפי ותאורת גדר וכן החמרה ביחס למרכיבי הבטחון במוסדות הציבור. בסיוע משרד הביטחון ופיקוד העורף הותקנה מערכת היקפית ביישוב, ראשונה מסוגה בארץ, המערכת כוללת אמצעי התראה והרתעה אלקטרוניים מסביב היישוב.
 • העירייה מסתייעת בתושבים ופעילה בנושא המשמר האזרחי והקמת כיתת כוננות וכו'.
 • העירייה מפעילה מוקד טלפוני מאויש במהלך כל שעות היממה. כמו כן מפעיל אגף הביטחון סיור ממונע 24 שעות ביממה, הנותן מענה לכל בעיה ומהווה גורם מרתיע מפני ביצוען של עבירות ופעולות אחרות.

מערך ההנדסה

העירייה משמשת גם כוועדה מקומית לתכנון ולבניה ומטפלת במגוון רחב של נושאים, המחייבים העסקה של מספר עובדים רב שמתפקידו ליתן מענה , בין השאר, בתחומים כדלקמן:
 1. פיקוח על הבנייה בהוצאות טופסי 4. 
 2. בניית מוסדות ציבור , בתי ספר וגני ילדים .
 3. קבלה של מערכות תשתית .
 4. טיפול בתוכניות בניין עיר ותוכניות אב בנושאים השונים.
 5. מתן מענה כולל לכל הצרכים ההנדסיים - תכנוניים ואחרים, שמאפיינים עיר בהקמה. 

שרותי רווחה וקליטה

העירייה מפעילה מערך שירותי רווחה, האמור לתת מענה לבעיות השונות ולטפל גם בנושא התעסוקה של תושבי העיר. על מנת לאפשר איתור מלא ומדויק עד כמה שאפשר, יש להכליל את  נושא קליטת התושבים ושמירת הקשר עמם עוד בימים טרם אכלוס שבפועל  - במסגרת שירותי הרווחה. בעזרת משרדי הרווחה, השיכון והחינוך הוקם באחרונה "המרכז לילד ולמשפחה" בו ירוכזו שירותים נוספים לתושבי העיר. במרכז יתקיימו קורסים מקצועיים ותוכניות לילד ולמשפחה.

חזות העיר

מערך חזות העיר בעירייה פעיל ביותר, בעירייה פועל מרכז בקרה ממוחשב החולש על כל התשתיות הבסיסיות. בתחומי פעילותו מצויים הנושאים כדלקמן : 
 1. הפעלות מערך פינוי אשפה וניקיון.
 2. תחזוקת מערכות תשתית ומוסדות חינוך וציבור.
 3. תחזוקת גינות ציבוריות, מעברים , שבילים, איי תנועה וכדו'.
 4. הפעלת מערך תברואה וטיפול וטרינרי.
 5. התקנת מדי מים.
 6. טיפול בהקמת משרדי העירייה ציודם והחזקתם.
 7. רישוי עסקים ופיקוח עירוני.
המדובר במערך עתיר כ"א לפי טיבו, כאשר רובו של השרות מופרט וניתן ע"י חברות שנבחרו במכרז או בזכייניות של החברה למשק וכלכלה. אולם עדיין יש צורך בכמות לא מבוטלת של עובדים מקצועיים להפעלת המערך שגם הוא מופעל ללא קשר עם כמות התושבים. טיפול וטרינרי וסילוק כלבים משוטטים  או טיפוח גינות ציבוריות.

תחבורה ציבורית

מערך התחבורה מופעל ע"י חברת "קווים" שזכתה במכרז מטעם משרד התחבורה להפעלת קווי האוטובוסים מאלעד ואליה. בעיר פועלות גם תחנות מוניות מקומיות.
תאריך עדכון אחרון: 07/07/2021 17:43