הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אוגדן הנחיות וטפסים להנחות ארנונה 2017

ערוצי הגשת הבקשה:

במסגרת שיפור השירות, ניתן להגיש את הבקשה להנחה באחת מן האפשרויות הבאות:
1. באמצעות מערכת "הנחה בקליק" – הדרך הקלה והנוחה להגשת בקשות להנחה בארנונה, מצ"ב הסבר לדרך הגשה. בשעה ובדרך הנוחה לך, עם קבלת אישור מיידי על הגשת הבקשה. כתובת האתר: http://arnona.clicksoft.co.il/.
2. קביעת תור בטלפון 073-2805777 לקבלת שירות מהיר, בזמן קצר ובמועד הנוח לך ללא המתנה בתור.
3. הגשת הבקשה ישירות למחלקה בשעות קבלת קהל והמתנה בתור בהתאם לנוכחות הקהל במחלקה.
לתשומת ליבכם, השנה מתאפשרת לראשונה האפשרות לבחור בין חישוב ההכנסה לשכיר לפי חודשים 10-11-12/2016 או לפי ממוצע שנתי. את הבחירה בין שתי האפשרויות יש לסמן בטרם הגשת הבקשה

לתועלת מבקשי ההנחות אנו מציגים את רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה:

• טופס בקשה (ניתן לקבל במחלקת הגבייה ובעמדת המודיעין בכניסה לבניין העירייה)
• צילום תעודת זהות + ספח של כל המתגוררים בנכס וגילם 18 ומעלה.
• אישורי ביטוח לאומי מקוריים של כל המתגוררים בנכס וגילם 18 ומעלה:
o אישור מעמד/תמצית נתונים
o טופס תקופות עיסוק
o אישור קבלת/אי קבלת גמלה לשנת 2016.
o מקבלי קצבאות מביטוח לאומי: אישור ביטוח לאומי על גובה הקצבה, כולל פירוט גובה הקצבה בכל חודש בשנת 2016.
• שוכר יצרף:
o חוזה שכירות תקף ל-12 חודשים לפחות, הכולל תאריכי התחלה וסיום.
o צילום ת.ז. של המשכיר והשוכר.
• אישורי הכנסה:
o אברך: אישור לימודים מקורי מהכולל, עם פירוט שעות הלימודים וגובה המלגה לחודשים 10-11-12/2016 (למבקשים הנחה בחישוב שנתי יש להגיש אישורים לכל שנת 2016). האישור צריך להיות תואם למופיע בטופס "תקופות עיסוק" של ביטוח לאומי. אברכים שלומדים בכוללים המסונפים לרשת ארצית עליהם להביא אישור מהכולל המדווח למשרד הדתות.
o שכיר: תלושי שכר לחודשים 10-11-12/2016 חתומים ומוחתמים בחותמת מקורית של המעסיק. במקרה של תשלומי הפרשים בחודשים הנ"ל, יש לצרף אישור מעסיק על גובה ההפרשים ועבור אילו חודשים שולמו. (למבקשים הנחה בחישוב שנתי יש להגיש אישורים לכל שנת 2016)
o עצמאי: שומת מס מקורית לשנת 2015. במידה ומוגש תקציר שומה, יש להחתימו בחותמת פקיד שומה של מס הכנסה.
o מקבלי החזרי שכירות ו/או כל קצבה אחרת יגישו אישור מהגורם המעניק את הקצבה.
o כל מסמך המעיד על הכנסה מכל מקור שהוא.

 

לנוחותכם, מצורפת טבלת ההכנסות שפירסם משרד הפנים, לצורך חישוב גובה ההנחה.

הסכומים המופיעים בטבלה הינם ברוטו וכוללים כל הכנסה מכל מקור שהוא.

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2016 או בשנת הכספים 2016
מס נפשות עדמ-עדמ-עד
12,8382,8393,2633,2643,689
24,2564,2574,8954,8965,533
34,9384,9395,6785,6796,419
45,6195,6206,4626,4637,304
56,9196,9207,9577,9588,994
68,2198,2209,4519,45210,684
שיעור ההנחה80%60%40%
הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2016 או בשנת הכספים 2016
מס נפשות עדמ-עדמ-עד
79,5199,52010,94610,94712,374
810,81810,81912,44112,44214,064
912,11812,11913,96313,96415,754
10 ומעלהעד 1,346 לנפשעד 1,548 לנפשעד 1,750 לנפש
שיעור ההנחה90%70%50%

מוקד התורים להגשת בקשות להנחה 073-2805777
תושב שיגיע למחלקה ללא קביעת תור מראש יתקבל על בסיס מקום פנוי

 

תאריך עדכון אחרון: 08/05/2017 15:56
אוגדן הנחיות וטפסים להנחות ארנונה 2017