חדשות ועדכונים

דבר ראש העיר

ראש העיר - ישראל פרוש
​​​ישראל פרוש​
​​​

כתבות

הודעה לציבור בדבר עדכון כניסה לעיר

תושבים יקרים שימו לב החל מהערב, 02/04/2020 בשעה 18:00 תסגר הכניסה החדשה לאלעד מצפון מזרח העיר. הכניסה תתאפשר רק מכביש 444 כדי לאפשר פיקוח הדוק
  • נווט ל הודעה לציבור בדבר עדכון כניסה לעיר
  • נווט ל נשארים בבית נשארים בחיים
  • נווט ל הודעה לתושבים, יום שלישי כ"א באדר 17/03
  • נווט ל הנחיות משרד הבריאות - ונשמרתם לנפשותיכם
  • נווט ל הודעה לתושבים, יום שני כ באדר 16/03
  • נווט ל נשים למען הסביבה והקהילה
  • נווט ל יום הניקיון הלאומי
  • נווט ל חדש בעמדת השירות בעירייה -תמצית רישום
  • נווט ל מאות אלפים נהנו במהלך בין הזמנים באירועים
  • נווט ל שנת הלימודים באלעד נפתחה בסייעתא דשמיא

אירועים ופרסומים

לכל האירועים »