זכאות להסעות עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים, המשולבים במוסדות החינוך הרגילים.

תאריך: 06/08/2018

​הודעת משרד החינוך
להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, בעניין:
זכאות להסעות עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים, המשולבים במוסדות החינוך הרגילים.
הגשת בקשה לאישור זכאות להסעה עבור ילדכם:
ילדכם קיבל, לראשונה, זכאות לחינוך מיוחד בשנה"ל תשע"ט
והוא ישולב במוסד חינוכי רגיל?
באפשרותכם להגיש בקשה להסעה חינם.
את הבקשות יש להגיש בהקדם האפשרי למשרד החינוך,
באמצעות הרשות המקומית - מחלקת החינוך או מחלקת ההסעות.
יש לפנות למר כהן יוסף מנהל מדור הסעות חינוך מיוחד ואגרות חוץ
טל.  03-9078156 פקס.  03-9078177 דוא"ל  yosic@elad.muni.il
בקשות שיוגשו לאחר ה 15/9/18- , לא יידונו למתן זכאות בשנת הלימודים תשע"ט.

מצ"ב קישור עם הטופס  בקשה להסעת תלמיד משולב בחינוך הרגיל לשנה