בפעם השלישית ברציפות: פרס ניהול תקין לראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש

בפעם השלישית ברציפות: פרס ניהול תקין לראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש
תאריך: 13/12/2017

​השנה התווסף לאלעד פרס השר היוקרתי לאחריות חברתית שמדד את ערכי השירות, השיתופיות, ההיערכות לחרום והחדשנות ברשויות המקומיות
בפעם השלישית ברציפות, מקבל ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש את פרס הניהול התקין שמחולק על ידי משרד הפנים לרשויות המקומיות המצטיינות בניהול כלכלי תקין ונכון. הפרס שניתן עכשיו לעירייה הוא על השנים 2016-2017. בטקס קבלת הפרסים משר הפנים הרב אריה דרעי שהתקיים בירושלים, השתתפו ראש העיר הרב ישראל פרוש, גזבר העירייה הרב שמעון מועלם, מנכ"ל העירייה הרב זאב קשש, ורמ"ט ראש העיר הרב מנחם אמיתי.
לפרס חשיבות מיוחדת, מול העובדה שכשנכנס ראש העיר לתפקידו, היה בעירייה חשב מלווה מטעם משרד הפנים, בשל בעיות תקציביות שליוו את העיר קודם לכן. חודשים ספורים מאז נכנס לתפקידו, ביטל המשרד את הצורך בחשב המלווה, מתוך הכרה בניהול הנכון שהחל בעירייה. ואכן, מאז, במשך שלוש שנים ברציפות, מקבלת העירייה את פרס הניהול התקין.
פרס נוסף, ויוקרתי לא פחות, ניתן השנה לעירייה, במסגרת פרס שר הפנים לאחריות חברתית ברשויות המקומיות. הפרס, שניתן לשמונה רשויות בלבד מתוך כלל הרשויות בארץ, נועד לקדם עשייה יזומה ויצירתית בתחומי החיים שונים, על מנת לספק לציבור שירותים טובים ואיכותיים. הקריטריונים שנבחנו הם ארבעה: שירותיות, שיתופיות ושקיפות, היערכות לחרום ותרבות של יזמות וחדשנות.
מטרת הפרס, כפי שהוסבר על ידי משרד הפנים, היא לעודד רשויות מקומיות לפתח תפיסה וגישה אסטרטגית של אחריות חברתית ולהטמיע את עקרונות הגישה בפעולות הרשות ככלל, ובפרט בהשקעות בנושאים חברתיים באופן יזום ומעבר לנדרש בחוק. כמו כן ליזום דרכים חדשות לענות על מכלול הצרכים החברתיים של הקהילה, תוך העצמת יכולותיה ומסוגלותה.
על מנת להעריך הצטיינות בקידום אחריות חברתית, פותח כלי מדידה המושתת  פרמטרים לאומיים ובינלאומיים להערכת אחריות חברתית. מסמך ההגשה המורכב לפרס שימש את השופטים לכלי המדידה לאחריות חברתית ברשויות המקומיות. השנה עודכנו בו הקריטריונים לשנת 2016, בהתאם ליעדי משרד הפנים.
המועמדויות נבחנו על פי מדדי תשומה, כאשר השופטים בחנו את ההשקעות והמשאבים שהרשות השקיעה בנושאים שנבחנו. כמו כן נבחנו גם מדדי התפוקה ומדדי ההצלחה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אמר לאחר קבלת הפרסים כי "אנחנו מודים לקב"ה על הסייעתא דשמיא שמלווה אותנו. הפרס האמיתי הוא לתושבים, שבלי האמון שהם מעניקים לנו כל השנה, לא היינו מגיעים להישגים הללו. זה המקום להודות לעמיתיי להנהלת העירייה ובמועצת העיר, ששיתוף הפעולה המבורך שלנו מוביל את העיר למקומות טובים יותר".