מנגישים את העירייה לתושבים

לוגו העירייה וסלוגן משהו טוב קורא פה
תאריך: 23/05/2017

בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 
פועלת עיריית אלעד למניעת אפלייתם של אנשים עם מוגבלות בנוגע להסדרת הנגישות בתחומים הנדרשים, 
שכוללים דרכים, תחנות, שצ"פים, מבני חינוך ומבני ציבור.
לשם כך, מסבירים בעירייה, נעשתה עבודת שטח מקיפה שבעקבותיה נבנתה תכנית אב רב שנתית לנגישות באמצעות אדר' אבי ורשבסקי , 
תכנית זו הועברה לנציבות שווויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וקבלה את אישורם. 
לאחר אישור זה התקשרה עיריית אלעד עם סוקר ומתכנן נגישות  לביצוע תכנון וכתבי כמויות להנגשת התחומים הנדרשים על ידה. 
בימים אלו יוצאת עיריית אלעד לביצוע ההנגשות באמצעות קבלן פיתוח.
נושא הנגישות, מעבר לחשיבותו ברמה המשפטית והחוקית הינו בראש ובראשונה מוסרי, 
ועל כן שם לו ראש העיר הרב ישראל פרוש לדגש חיזוק אוכלוסייה חשובה זו והתאמת הצרכים הנדרשים לה באופן שתרגיש שווה בין שווים, 
על כן גויסו תקציבים מקרנות הרשות להשלמת תחומי הנגישות שאין להם מקורות מימון ממשלתיים.