הודעה לציבור היזמים והמתכננים

תאריך: 24/05/2017

הודעה לציבור היזמים והמתכננים:

החל מתאריך 1.7.17 לא ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר ללא צרוף דף מידע כדין.

לידיעתכם, החוק קובע כי תיק מידע ימסר עד 45 יום מיום הגשתו, הנכם מתבקשים לקדם בקשות למידע בהקדם.

את הבקשות יש להגיש דרך מערכת רישוי זמין
 לאחר קבלת שובר תשלום
דרך כתובת תיבת הדואר: meida101@elad.muni.il,
(הערה: אופן פעולת תשלום שובר אגרת מידע נתון לשינוי.
בהתאם להתפתחות הטכנולוגית  ועל זה תימסר הודעה בהתאם)

להלן תרשים זרימה לסדר הפעולות להגשת בקשה למידע:
• שליחת הצרופות+ בקשה להפקת שובר אגרת מידע דרך המייל- אחריות המבקש
• פתיחת בקשה במערכת בר טכנולוגיות והפקת שובר אגרת מידע-אחריות וועדה
• פתיחת בקשה לתיק מידע במערכת המקוונת ע"י המתכנן-אחריות מבקש
  
הצרופות הנדרשות:
• מפת מדידה בפורמט DWG ו-DWF
ׁׁ(ניתן לקבל פטור במקרים מסויימים-נוהל נפרד)
• צ'ק ליסט חתום ע"י עורך הבקשה
• מהות הבקשה באופן מפורט
• צילומי מגרש כולל תאריך
• אישור תשלום אגרת מידע