הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות העירייה

ועדת חינוך פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הועדהישראל פרוש
מ"מ יו"ר הועדהאגבלה אסף
חבר ועדהפנחס גרוס
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהמשה ברדוגו
חבר ועדהברק צברי
חבר ועדהצוות מקצועי

 

ועדת הנחות פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הועדהפנחס גרוס
מ"מ יו"ר הועדהאברהם בורוכוב
חבר ועדהשי נתן
יועמ"שעו"ד ניסים לוי

 

ועדה לתכנון ובניה פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הוועדהישראל פרוש

 

ועדת הנהלה ​

תפקיד שם
יו"ר הועדהישראל פרוש
מ"מ יו"ר הועדהצוריאל קריספל
סגן הועדהשי נתן
חבר ועדהברק צברי
חבר ועדה אסף אגבלה
חבר ועדהפנחס גרוס
חבר ועדהאברהם עידן

 

ועדת בטיחות בדרכים פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הוועדהישראל פרוש
מ"מ יו"ר הועדהצוריאל קריספל
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהברק צברי
חבר ועדהאברהם עידן
חבר ועדהצוות מקצועי

 

ועדת מכרזים פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הועדהברק צברי
מ"מ יו"ר הועדהמשה ברדוגו
חבר ועדה​אבי שטרן​
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהצוריאל קריספל
חבר ועדהאסף אגבלה
חבר ועדהאבי עידן
חבר ועדהפנחס גרוס
חבר ועדהחיים מאיר כץ

 

ועדת כספים פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הוועדהצוריאל קריספל
מ"מ יו"ר הועדהפנחס גרוס
חבר ועדהיובל גיאת
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהשמואל גרוסברד
חבר ועדהאבי דיין
חבר ועדהחיים מאיר כץ
חבר ועדהאליהו קרעי
חבר ועדהאברהם שטרן

 

ועדת תחבורה פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הועדה שמואל גרוסברד
מ"מ יו"ר הועדהאברהם עידן
חבר ועדהיובל גיאת
חבר ועדהאבי שטרן
חבר ועדהאליהו קרעי
חבר ועדהאברהם בורוכוב
חבר ועדהשי נתן

 

ועדת איכות הסביבה פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הוועדהאברהם עידן
מ"מ יו"ר הועדהשמואל גרוסברד
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהשם טוב מנחם
חבר ועדהיהודה כהן

 

ועדת בטחון פרוטוקולים

תפקיד שם
יו"ר הועדהמשה ברדוגו
מ"מ יו"ר הועדהיובל גיאת
חבר ועדהאגבללה אסף
חבר ועדה​אחיהו קרעי
חבר ועדהשי נתן

 

ועדת ביקורת

תפקיד שם
יו"ר הועדהשי נתן
מ"מ יו"ר הועדהאברהם בורכוב
חבר ועדהמשה ברדוגו
חבר ועדהיובל גיאת
חבר ועדהאליהו קרעי

 

ועדת מכרזים למינו בכירים

תפקיד שם
יו"ר הועדהצוות מקצועי
מ"מ יו"ר הועדהצוות מקצועי
חבר ועדהמשה ברדוגו
חבר ועדהצוריאל קריספל
חבר ועדהנציג משרד ממשלתי

 

ועדה מייעצת הקצאות

תפקיד שם
יו"ר הועדהחיים מאיר כץ
מ"מ יו"ר הועדהצוריאל קריספל
חבר ועדהברק צברי
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהאסף אגבלה
חבר ועדהשמואל גרוסברד
חבר ועדהאליהו קרעי

 

ועדה להנצחת זכר נרצחי פעולות טרור

תפקיד שם
יו"ר הועדהאברהם בורוכוב
מ"מ יו"ר הועדהשי נתן
חבר ועדהיובל גיאת
חבר ועדהאבי שטרן
חבר ועדהאבי עידן

 

ועדה למאבק בנגע סמים

תפקיד
שם
יו"ר הועדהיובל גיאת
מ"מ יו"ר הועדהאבי שטרן
חבר ועדהאברהם עידן

 

ועדה לקידום מעמד הילד

תפקיד שם
יו"ר הועדהאסף אגבלה
מ"מ יו"ר הועדהחיים מאיר כץ
חבר ועדהיובל גיאת
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהמשה ברדוגו

 

ועדת רווחה

תפקיד שם
יו"ר הועדהאברהם עידן
מ"מ יו"ר הועדהברק צברי
חבר ועדהשמואל גרוסברד
חבר ועדהפנחס גרוס
חבר ועדהחיים מאיר כץ
חבר ועדהאליהו קרעי
חבר ועדהשי נתן

 

ועדה לקליטת עליה

תפקיד שם
יו"ר הועדהאברהם עידן
מ"מ יו"ר הועדהאבי שטרן
חבר ועדהחיים מאיר כץ
חבר ועדהקרעי אליהו
חבר ועדהפנחס גרוס
חבר ועדהצוריאל קריספל
חבר ועדהשי נתן

 

הועדה למיגור אלימות

תפקיד שם
יו"ר הועדהישראל פרוש
מ"מ יו"ר הועדהאסף אגבלה
חבר ועדהשמואל גרוסברד
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהצוות מקצועי

 

ועדת מנגנון

תפקיד שם
יו"ר הועדהישראל פרוש
מ"מ יו"ר הועדהאגבלה אסף
חבר ועדהשי נתן
חבר ועדהצוות מקצועי

 

ועדת ערר

תפקיד שם
יו"ר הועדהעו"ד שלמה ממליה
מ"מ יו"ר הועדהעו"ד נפתלי פלס
חבר ועדהמיכאל עמר

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 30/01/2018 12:44
ועדות העירייה