הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

דוח הממונה על העמדת מידע לציבור עיריית אלעד 2019

מידע אודות בקשות:  


מספר  
אחוזים  
1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש
​14
 73.7%
2.  הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
​0
 0.0%
​3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 
​1
5.3%
4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 
​0
 0.0%
​5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 
​1
5.3%
6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים
​3
15.8%
סה"כ 
​19
100%


מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו  

סך הבקשות הרלוונטיות  16

זמן הטיפול 
במספר 
באחוזים  
עד 15 יום 
 2
  12.5%
בין 16 ל-30 יום 
  7
  43.8%
בין 31 ל-60 יום 
  7
  43.8%
בין 61 ל-120 יום 
​0
  0.0%
מעל 120 יום 
​0
  0.0%
סה"כ 
​16
100%


סך האגרות שנגבו בשנה זו:         100


מידע אודות בקשות שסורבו :

סך הבקשות שסורבו  1

העילה 
מספר
​באחוזים
8(1) - הקצאת משאבים 
​0
0.0%
(2) - נוצר לפני 7 שנים
​0
0.0%
8(3) - לא ניתן לאתר
​0
0.0%
8(4) - המידע פורסם 
​0
0.0%
8​(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת
​0
0.0%
9(א()1) - פגיעה בבטחון
​0
0.0%
9(א()2) - צו 
​0
0.0%
9(א()3) - פגיעה בפרטיות 
​1
100.0%
9(א()4) איסור על פי דין 
​0
0.0%
​9(ב()1) - שיבוש תפקוד הרשות
​0
0.0%
9(ב()2) - מדיניות בעיצוב 
​0
0.0%
9(ב()3) - משא ומתן 
​0
0.0%
9(ב()4) - דיונים פנימיים 
​0
0.0%
9(ב()5) - ניהול פנימי 
​0
0.0%
9(ב()6) - סוד מסחרי 
​0
0.0%
9(ב()7) - תנאי לאי מסירה
​0
0.0%
9(ב()8) - רשות אכיפה
​0
0.0%
9(ב()9)- משמעת 
​0
0.0%
9(ב()10)- פרטיות הנפטר
​0
0.0%
14- החוק אינו חל
​0
0.0%
סה"כ
​1
100.0%

תאריך עדכון אחרון: 09/02/2020 10:51
דוח הממונה על העמדת מידע לציבור עיריית אלעד 2019