מכרז: 4/19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)

מספר מכרז:4.19
תאריך פרסום:05/02/2019
תאריך אחרון להגשה:07/03/2019
קישור למכרז:מכרז 4_19 למתן שרותי ייעוץ ותכנון

שם ומס' המכרז: עדכון תנאי סף ומועדים למכרז  4/19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון (הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, כבישים ושבילי אופניים)

ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים באתר הרשות.

מועד אחרון להגשת המכרז: יום  חמישי 7.3.19   ,   בשעה 12:00


                                               במח' הרכש בעירייה, רח' ניסים גאון 1, אלעד
עלות המכרז:                                            1000 ₪
רכישת המכרז:                                    במח' גזברות, רח' ניסים גאון 1, אלעד

 

מענה לשאלות הבהרה מכרז 4/19

ראש הרשות:                                       הרב ישראל פרוש 
טלפון ברשות:                      03-9078707