קליין ישי

תפקיד:מבנה ציבור והקצאות
טלפון:039078724
פקס:039078727
דואל:pniyot@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד
יחידה:לשכת ראש העיר