אמיתי מני

תפקיד:עוזר ראש העיר
טלפון:039078112
פקס:039078153
דואל:elad@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:לשכת ראש העיר