חיים רוזנפלד

תפקיד:פניות הציבור
טלפון:039078112
דואל:Chaimr@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:לשכת ראש העיר