אינה קיסילנקו

תפקיד:מהנדסת העיר
טלפון:039078119
פקס:039078127
דואל:ineak@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:אגף הנדסה