בן סימון חנה

תפקיד:שומה
טלפון:039078124
דואל:hanab@elad.muni.il 
כתובת:שמעיה 19, אלעד. מרכז יוסף
יחידה:גבייה ושומה