סעדון משה

תפקיד:מפקח גבייה
טלפון:039078141
פקס:039078121
דואל:MOSHES@elad.muni.il 
כתובת:שמעיה 19, אלעד מרכז יוסף