שוקר שרית

תפקיד:חוזים וביטוחים
טלפון:039078163
פקס:039078142
דואל:sarit@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:גזברות ורכש