מזרחי יוכי

תפקיד:מנהלת מחלקת מכרזים
טלפון:039078109
פקס:039078705
דואל:yochim@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:גזברות ורכש