לוי ניסים

תפקיד:יועץ משפטי
טלפון:039078704
פקס:039078723
דואל:nisiml@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.