אגף איכות הסביבה

טלפון:03-9078718
פקס:03-9078132
דואל:yeuditk@elad.muni.il 
כתובת:בניין העיריה- ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:אגף איכות הסביבה
מנהל:איזק לוי