לשכת ראש העיר

טלפון:03-9078102/112
פקס:03-9078153
דואל:elad@elad.muni.il 
כתובת:בניין העיריה- ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:לשכת ראש העיר
מנהל:פרוש ישראל