גזברות ורכש

טלפון:039078106
פקס:039078151
דואל:merav@elad.muni.il 
כתובת:ניסים גאון 1, אלעד.
יחידה:גזברות ורכש
מנהל:ברכר נחום