מחלקת תרבות וספורט

טלפון:03-7948618
פקס:03-7948619
דואל:Baraks@elad.muni.il 
כתובת:רח, אבטליון 3, אלעד.
יחידה:מחלקת תרבות וספורט
מנהל:שטיגליץ ברק